014 ทอมมาทำไม

การร่วมทางเดินไปด้วยกันกับผมและบุรุษผู้ไม่รู้มาจากไหนหลังจากนี้ ทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ท้าทายความเชื่อหรือศรัทธาของตัวท่านเป็นอย่างมาก หลังจากนี้หากเราต้องแยกทางกันเดินไม่วันใดก็วันหนึ่ง ขอให้รู้เพียงว่านั่นเป็นเพียงเพราะเหตุผลบางอย่าง และหวังว่าเราจะได้กลับมาพบกันในท้ายที่สุด

ทำข้อตกลงกันก่อนว่าการอ่านบทความต่อจากนี้ ไม่ควรใช้ ความคิด แต่ ควรพิจารณา ความคิด ที่เกิดขึ้น ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่เชื่อหรือไม่ แต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเราได้ประสบการณ์อะไรจากข้อมูลต่อไปจากนี้

เบื้องต้นข้อมูลที่เราต้องนำมาใช้ประกอบกับข้อมูลใหม่นี้ มีดังนี้ครับ

  1. เพื่อนๆคงเคยเห็นหนูปั่นจักร ให้ลองนึกภาพวงกลมสองวงที่หมุนวนด้วยความเร็วที่ต่างกัน วงหนึ่งหมุนเร็ว ส่วนอีกวงหนึ่งหมุนช้ากว่า หากเทียบโอกาสในการเกิดข้อผิดพลาดแน่นอนวงกลมที่หมุนเร็วย่อมมีโอกาสที่จะเกิดข้อผิดพลาดได้มากกว่าวงกลมที่หมุนช้า
  2. มาถึงตอนนี้หลังจากที่ผมได้อ่านบทความของทอม (การมาของทอมผู้เป็นมนุษย์ลำดับที่ 3) ผมก็ยังไม่เชื่อว่าทอมมาเพื่อเป็นผู้ให้อย่างเดียว มาเพื่อบอกให้เรารู้ถึงการมีอยู่ของผู้ที่ล้ำหน้ากว่าอย่างเดียว ผมเชื่อว่าเมื่อมีผู้ให้ต้องมีผู้ได้รับ เมื่อมีการลงมือทำอะไรบางอย่างย่อมต้องการได้ผลลัพธ์กลับไป
  3. ธรรมชาติของทอม (ในที่นี้ผมขอใช้คำว่า มนุษย์ผู้มีวิวัฒนาการในลำดับสูง) จะมีเวลาหนึ่งที่พลังงานชีวิตบริสุทธิ์จะต้องเกิดประกายแตกตัวออกแล้วแผ่กระจายไปเป็นประจุเล็ก ๆ แต่ละประจุจะมีความยึดมั่นในตัวของมันเอง ซึ่งจะนำมันไปสู่ชาติและภพที่มันต้องไปเกิดเป็นชีวิตในรูปแบบนั้น ๆ แล้วก็เริ่มต้นพัฒนาเข้าสู่วิถี เปลี่ยนแปลงภพ เปลี่ยนภูมิ ยกระดับสูงขึ้น สูงขึ้น กินเวลาหลายกัลป์กว่าจะพัฒนากลับมารวมกับเรา

หลังจากนี้เป็นข้อมูลที่ผมได้รับมาจากบุรุษผู้ไม่รู้มาจากไหนครับ

วงกลมสองวงที่หมุนวนแตกต่างกัน

หากมีวงกลมวงหนึ่งหมุนวนด้วยความเร็วปกติและมีปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไขแต่ไม่สามารถเปลี่ยนความเร็วในการหมุนของวงกลมวงนั้นได้ จึงต้องสร้างวงกลมอีกวงที่คล้ายกันแต่หมุนด้วยความเร็วที่ช้ากว่าเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในวงกลมวงนั้น

สมมุติว่าทอมอาศัยอยู่ในวงกลมข้างบนหรือโลกของทอม พวกเราอาศัยอยู่ในวงกลมข้างล่างคือโลกของเรา การมาของทอมไม่ได้มาเพื่อแก้ไขปัญหาให้เราแต่มาเพื่อแก้ไขปัญหาให้พวกเขา เราเป็นเพียงแค่หลอดทดลองหลอดหนึ่งของทอม ตอนนี้โลกที่ทอมอยู่กำลังเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันก้าวหน้าไปในเวลาที่เร็วเกินไป แต่ทอมไม่สามารถทลายกรอบของเวลาได้ สิ่งที่ทอมทำได้คือสร้างหลอดแก้วใบใหม่ที่หมุนช้าลงเพื่อย้อนกลับมาดูว่าในทุกๆการก้าวเดินของทอมเกิดข้อผิดพลาดที่ตรงไหน

ปัจจัยทั้งหมดหลังจากนี้วัดกันที่ความบริสุทธิ์

ตามที่เราได้ดูในหนังฝรั่งกันบ่อยๆว่าจินตนาการของเราอยู่ภายใต้กรอบความคิดที่ว่าหากมนุษย์ต่างดาวต้องการเดินทางมาจะต้องจับเราไปผ่าทดลองก่อน แต่ถามจริงๆเถอะครับมนุษย์เราทุกวันนี้มีท่านไหนสนใจอยากจะจับมดปลวกมาผ่าตัดทดลองไหม

จากรูปวงกลมทั้งสองนี้วงกลมข้างบนจะเชื่อมต่อกับวงกลมข้างล่างด้วยท่อๆหนึ่ง ตามหลักของศาสนาพุทธ โลกของเราเปรียบเสมือนโรงกลั่นเพื่อส่งพลังงานจิตที่ถือว่าเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่สุดบนโลกใบนี้ดังนั้นพลังงานนี้จึงแบ่งปันพลังได้ทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ทุกครั้งที่เราเข้าถึงสภาวะจิตบริสุทธิ์ (นิพพาน) นอกจากเราซึ่งเป็นผู้ให้ ผู้อยู่ในโรงกลั่น (ผู้ปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระโคตมพุทธเจ้า) จะได้รับอานิสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าบุญแล้ว พระพุทธเจ้า พระสาวก พระอริยสงฆ์ ก็ได้รับอานิสงฆ์นั้นด้วย

หลังจากนี้ลองนึกภาพว่าสวรรค์ทั้งหมดเปรียบเสมือนไส้กรองของเครื่องกรองน้ำ จิตของพวกเราเปรียบเสมือนน้ำ เมื่อใดที่จิตของพวกเราสัมผัสได้ถึงความบริสุทธิ์ (พวกเราเรียกกันว่า ความดี) แม้ชั่วขณะลัดนิ้วมือ จิตของเราจะแตกประจุออกเป็นพลังงานบริสุทธิ์โดยเกิดผลสองทางคือ 1.ต่อตัวเรา 2.ต่อข้างบน และที่ข้างบนจะมีผู้รับหน้าที่นำจิตดวงนี้ไปกลั่นต่อเป็นลำดับชั้นๆขึ้นไป หากจิตดวงนี้มีความบริสุทธิ์ลดลงจะถูกส่งลงมากลั่นใหม่ที่ข้างล่างแต่หากยังคงความบริสุทธิ์อยู่ได้ จิตทุกดวงจะได้กลั่นต่อขึ้นไปตามลำดับชั้น ต่อเนื่องขึ้นไปจนสุดท้ายจิตดวงนี้จะได้กลับไปสู่วงกลมข้างบนต่อไป

Copyright © 2018. All rights reserved.