013 บุรุษผู้นี้กับประธานแสนดีท่านหนึ่ง

ที่บุรุษผู้ไม่รู้มาจากไหนเคยบอกว่าเขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ตอนนี้เราจะว่ากล่าวกันต่อว่า เรียนจบแล้วเขาและเพื่อนๆทำงานอะไรกัน

หากจะใช้คำกำจัดความที่สั้นและเข้าใจง่ายที่สุดก็คือ เป็นพนักงานขาย ของบริษัทขายตรง  โดยบริษัทนี้ใช้กลยุทธ์การตลาดที่สมัยนี้เรียกกันว่า Content Marketing ก่อนอื่นลบภาพบริษัทขายตรงที่อยู่ในหัวของเราไปทั้งหมดและนึกถึงเพียงแค่รูปแบบการทำงานของบริษัทขายตรงที่มี อัพไลน์ ดาวน์ไลน์เท่านั้นพอครับ

บริษัทนี้ก่อตั้งโดยท่านประธานใหญ่ท่านหนึ่ง โดยท่านประธานใหญ่ท่านนี้เป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยที่บุรุษผู้นี้เรียนด้วย จากที่เคยบอกว่าหลังจากที่คณะอาจารย์ชุดแรกที่ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ทำการสอนจนมีนักศึกษาชุดแรกเรียนจบ อาจารย์ทุกท่านจึงได้เลื่อนขึ้นเป็น คณบดี และคณบดีทุกท่านต่างมีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งคือมาเปิดบริษัทลูกในเครือของท่านประธานใหญ่พร้อมกับรับตำแหน่งประธานในบริษัทที่ตนเปิด ตาม พฤติกรรมผู้บริโภค ที่แตกต่างกันไป แต่ทุกบริษัทขายสินค้าตัวเดียวกัน และขายสินค้าเพียงแค่ตัวเดียว และบริษัทในเครือของท่านประธานใหญ่ต่างกระจายกันไปรับผิดชอบพื้นที่ของตนโดยประธานของแต่ละบริษัทล้วนสนิทกันแต่ก็ไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานกัน

ท่านประธานใหญ่จะว่าจิตใจคับแคบก็คงไม่ใช่เพราะท่านเล็งเห็นแล้วว่า สินค้าตัวเดียวทีท่านขายมันดีที่สุด แต่ท่านก็รู้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคอาจจะไม่สนใจในของ ดี ท่านจึงส่งสินค้าลงมาในท้องตลาดอีกตัวหนึ่งซึ่งให้ผลที่ตรงข้ามกับสินค้าของท่านคือเป็นของ ไม่ดี ซึ่งหากผู้คนหันไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีตัวนี้จะทำให้ความมั่นคงของบริษัทในเครือลดลง จึงเป็นหน้าที่ของประธานบริษัทในเครือที่จะสรรหาพนักงานขายฝีมือดีมาขายผลิตภัณฑ์เดียวของบริษัท

บริษัทนี้นอกจากพนักงานขายทั่วไปแล้ว จะแบ่งนักขายฝีมือดีหลักๆเป็น 4 ลำดับชั้น ได้แก่ สูงสุด คือ นักขายอันดับ 1, 2, 3, 4 ลดหลั่นกันไป ก็เหมือนหลักของการขายตรงทั่วไปคือเมื่อดาวน์ไลน์กระจายผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ผู้คนทั่วไปยอมรับและนำมาใช้เมื่อไหร่ทั้งอัพไลน์และดาวน์ไลน์ก็จะได้รับผลดีของผลิตภัณฑ์เป็นการตอบแทนด้วย

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทจนมาถึงปัจจุบันนี้เวลาก็ล่วงเลยผ่านมานานมากแล้ว ท่านประธานบริษัทนี้ถึงแม้ปัจจุบันจะไม่ได้ทำหน้าที่บริหารงานด้วยตัวเองแล้ว พนักงานขายทั้งหมดขององค์กรนี้ต่างซาบซึ้งถึงปณิธานและหลักการบริหารงานของท่านตลอดมาและต่างก็ยังคงขมักเขม้นเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ที่ยังมีอยู่ตัวเดียวนี้ ให้เป็นที่นิยมแก่ผู้คนหมู่มากตลอดไป

Copyright © 2018. All rights reserved.