011 ใครเป็นผู้ส่งทอมมา

บทนี้และบทถัดไปถือเป็นการอุ่นเครื่องก่อนที่จะถึงแก่นแท้ของสิ่งที่ผมจะสื่อจากเรื่องราวทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ ตั้งแต่บทนี้ไปจะเริ่มท้าทายความเชื่อของท่านเนื่องจากอาจมีการนำเสนอข้อมูลที่แตกต่างไปจากที่ประสบการณ์ในอดีตที่ท่านเคยได้รับมา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกท่านยังคงร่วมทางกันเดินไปจนจบ

ยังจำได้ไหมครับที่ทอมบอกว่า ธรรมชาติของตัวทอมจะมีเวลาหนึ่งที่พลังงานชีวิตบริสุทธิ์จะต้องเกิดประกายแตกตัวออกแล้วแผ่กระจายไปเป็นประจุเล็กๆ แต่ละประจุจะมีความยึดมั่นในตัวของมันเอง ซึ่งจะนำมันไปสู่ชาติและภพที่มันต้องไปเกิดเป็นชีวิตในรูปแบบนั้น ๆ

ตรงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ 2 ประเด็นครับ

  1. ทอมที่บอกว่าตนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วย 3 อย่างที่เป็นเนื้อเดียวกันสนิท เหตุใดจึงยังต้องมีการแตกตัวออก
  2. เมื่อมีการแตกตัวออกแต่ละประจุจะมีความยึดมั่นในตัวของมันเอง จนไปเกิดเป็นชีวิตในรูปแบบนั้น ๆ แล้วจะทำอย่างไรหากความยึดมั่นในตัวของทอมเองนั้น เป็นความยึดมั่นที่เป็นไปในทางลบ

สมการของชีวิตที่บริสุทธิ์

ก่อนอื่นขอย้อนไปที่สมการของชีวิตที่บริสุทธิ์ก่อน

สิ่งมีชีวิตลำดับที่ 2 ชีวิตบริสุทธิ์ = ความคิดบริสุทธิ์ + จิตบริสุทธิ์
สิ่งมีชีวิตลำดับที่ 3 ชีวิตบริสุทธิ์ = ความคิดบริสุทธิ์ + จิตบริสุทธิ์ + วิญญาณบริสุทธิ์

ในทุกๆสิ่งที่บริสุทธิ์เพื่อรักษาความบริสุทธิ์ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป จำเป็นที่จะต้องแตกตัวออก ซึ่งมี 2 ประเด็นที่น่าสนใจ คือ

  1. การแตกตัวออกนั้นเป็นไปด้วยความเจตนาหรือไม่เจตนา (ควบคุมตนเองได้หรือควบคุมตนเองไม่ได้)
  2. ประจุที่แตกตัวออกมานั้นมีความบริสุทธิ์ทัดเทียมหรือใกล้เคียงกับตัวตนของผู้เป็นเจ้าของประจุนั้นเพียงใด

จากสมการจะเห็นได้ว่าทอมซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตลำดับที่ 3 แม้จะบริสุทธิ์เพียงใดก็ยังมีวิญญาณ (อารมณ์และความรู้สึก) เกี่ยวข้องอยู่ในสมการ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้แล้วว่าความขัดแย้งวุ่นวายต่างๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นแม้แต่ในหมู่เทพและเทวดา ล้วนมีสาเหตุมาจากการใช้อารมณ์นำพาไปทั้งสิ้น ดังนั้นไม่ว่าชีวิตของทอมจะบริสุทธิ์เพียงใด ก็ยังห่างไกลจากความบริสุทธิ์ที่แท้จริง เพราะยังมีตัวแปรที่ควบคุมได้ยากที่สุดอยู่ในสมการ ทำให้สมการมีการแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา จึงส่งผลให้ทอมต้องแตกตัวอยู่ตลอดและการแตกตัวนั้นทอมไม่สามารถควบคุมตนเองได้

มนุษย์สามารถมีพัฒนาการที่ก้าวหน้ามากกว่าทอม

แล้วใครล่ะที่สามารถมีวิวัฒนาการที่ก้าวกระโดดข้ามทอมไป วิวัฒนาการที่ก้าวกระโดดข้ามจากลำดับที่ 3 ไปเป็นลำดับที่ 2 สิ่งมีชีวิตประเภทใดล่ะที่ธรรมชาติสร้างมาให้มี สมอง เอาไว้สร้าง ความคิด และกลั่นกรอง อารมณ์และความรู้สึก

ใช่ครับ มนุษย์ อย่างพวกเรานี่แหละที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหนือกว่าทอม

ดังนั้นประเด็นแรกที่ผมจะสื่อคือ ไม่ว่าในอนาคตจะเป็นเช่นใด มีผู้ใดมาเยือนจาก ต่างภพ หรือไม่ พวกเราไม่ต้องกลัวไปครับ แม้แต่สิ่งมีชีวิตที่ว่าแน่อย่างทอม ที่เค้าอ้างตัวเองว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่บริสุทธิ์ ยังถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้ สมอง ที่จะมาใช้กลั่นกรองอารมณ์และความรู้สึก

ต่อไปผมจะเพิ่มความภูมิใจให้พวกเราด้วยการแนะนำถึง สิ่งมีชีวิต ลำดับที่ 1 หรือถ้าจะพูดให้ถูกต้อง คือ มนุษย์ที่มีวิวัฒนาการไปถึงจุดสูงสุดครับ

รู้จักสิ่งมีชีวิตลำดับที่ 1 ผู้อยู่ วงใน

ย้อนหลังไปที่บทความ 0 = 0 จริงหรือ ที่กล่าวว่า มนุษย์ผู้มีวิวัฒนาการสูงสุดคือมนุษย์ผู้ที่ตัดเครื่องหมายเท่ากับออกจากสมการเหลือเพียง 0

แน่นอนครับการจะตัดเครื่องหมายเท่ากับออกจากสมการได้ นั่นหมายถึงว่าเราต้องทำให้สมการนั้นเหลือเพียงตัวแปรเดียว จึงย้อนกลับมาที่สมการของสิ่งมีชีวิตลำดับที่ 2

ชีวิตบริสุทธิ์ = ความคิดบริสุทธิ์ + จิตบริสุทธิ์

ดังนั้นหากเราต้องเลือกที่จะตัดตัวใดตัวหนึ่งมนุษย์เราฉลาดพอที่จะตัดความคิดออกจากสมการเหลือเพียง จิตบริสุทธิ์

ชีวิตบริสุทธิ์ = จิตบริสุทธิ์
0 = 0
0

ดั่งที่เคยบอกแล้ว จิตบริสุทธิ์ มีค่าเท่ากับพลังงานบริสุทธิ์ ดังนั้นมนุษย์ผู้ที่มีวิวัฒนาการสูงสุด วิวัฒนาการที่พร้อมจะก้าวหน้าอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมจะเรียนรู้ทุกเหตุและทุกผล เพราะมนุษย์กลุ่มนั้นเป็นมนุษย์กลุ่มที่เปี่ยมล้นไปด้วยพลังงาน

พลังจิตบริสุทธิ์

มนุษย์กลุ่มนี้แหละครับที่เปรียบเสมือนแกนกลางของโลกใบนี้ แหล่งพลังงานที่ทำให้โลกใบนี้หมุนวนแปรเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นไปตามกาลของเวลา มนุษย์กลุ่มนี้เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่เป็นแหล่งพลังงานและศูนย์กลางของจักรวาล มนุษย์กลุ่มนี้เปรียบเสมือนบุคคลวงในที่หมุนวนทุกอย่างให้เป็นไปตามวัฎจักรของเหตุและผล มนุษย์กลุ่มนี้แหละครับที่ตามหลักของศาสนาพุทธเราเรียกพวกท่านทุกๆพระองค์ว่า

พระพุทธเจ้า

Copyright © 2018. All rights reserved.