010 0 มีค่าอะไร ทำไมเราต้องเดินกลับไปที่ 0

เพื่อนๆคิดเหมือนกันกับผมไหมครับว่าในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างในสังคมของเราต่างกำลังย้อนกลับสู่จุดเริ่มต้นทั้งสิ้น จากที่เมื่อก่อนเราเรียนรู้ที่จะต้องทำหลายๆอย่างในเวลาเดียว มาตอนนี้เรากำลังเรียนรู้ว่าเราสามารถทำได้ทีละอย่างหากต้องการทำสิ่งนั้นให้ออกมาดีที่สุด

จากหลายๆอย่างที่ได้ก้าวล้ำหน้ามากกว่ายุคใดในอดีต คงมีพวกเราหลายๆคนอยากเดินย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้น จุดที่พวกเราไม่ตกเป็นทาสของวัตถุนิยมเหมือนในปัจจุบัน เพื่อย้อนกลับไปดูว่าจุดไหนที่เราผิดพลาด จุดใดของทางแยกที่เราเลือกทางเดินผิดจนทำให้ชีวิตนี้เราหลงอยู่ในวังวนของปัญหาจนรู้สึกว่าไม่มีความหมายที่จะใช้ชีวิต

แล้วการทำให้สมการเป็น 0 = 0 คือคำตอบที่แท้จริงหรือ การตัดอารมณ์ความรู้สึกออกจากสมการถูกต้องแล้วหรือ จะดีกว่าหรือที่เราอาจจะไม่รู้สึกสุขหรือทุกข์กับทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ชีวิตที่เป็น 0 มันมีความหมายอย่างไร

ความหมายของ 0

0 ในที่นี้ไม่ได้หมายถึง 0 ที่มีค่าเท่ากับศูนย์ที่หมายถึงสูญสิ้น ไร้ค่า ไร้ความหมาย แต่หมายถึง 0 ที่เป็นวงกลมแห่งความสมดุลย์ สมดุลย์ของการเรียนรู้และพิจารณาเรื่องราวต่างๆของชีวิตด้วยปัญญา เข้าใจเรื่องราวต่างๆอย่างถ่องแท้ เข้าใจถึง 0 ที่เป็นรากเหง้าของเหตุและผลอย่างแท้จริง จนเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเกิดผลอะไรขึ้นก็เข้าใจและยอมรับได้เพราะได้เรียนรู้มาแล้วว่าการกระทำในสิ่งที่เป็นเหตุนี้จะก่อให้เกิดผลแบบไหน หรือถ้าจะเรียกให้ชัดเจนก็คือ

รู้ผลของทุกการกระทำจากทุกเหตุของทุกผลแล้ว

ดังนั้น 0 ในที่นี้จึงหมายถึง 0 ที่พร้อมจะก้าวเดินใหม่ 0 ที่พร้อมจะก้าวเดินไปข้างหน้าเพื่อสร้างเหตุและย้อนกลับมาเพื่อพิจารณผลอยู่ตลอดเวลา เป็น 0 ที่ทุกๆการก้าวเดินเป็นไปอย่างสมดุลย์จึงไม่เกรงกลัวในเส้นทางข้างหน้าไม่ว่าจะต้องเดินไปในเส้นทางไหน ในทุกๆพัฒนาการและวิวัฒนาการที่สร้างขึ้นมาจึงเป็นไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ถึงเวลาหรือยังที่เลข 0 ที่ตัวท้ายของเรา (1,000,000)
จะเปลี่ยนมาอยู่ที่ด้านหน้า (0000001)
เพื่อที่จะได้ย้อนไปในยุคที่ว่า
เรามีคุณค่าของชีวิตมากกว่าเงิน

ขอบคุณ คุณขุนเขา สินธุเสน เขจรบุตร กูรูผู้เชียวชาญทางด้านสมองที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผมได้ออกก้าวเดินครับ

Copyright © 2018. All rights reserved.