009 ตัดออกจากสมการ คือการฆ่าวิญญาณใช่ไหม

อยู่ให้ถึงวันสุดท้ายของชีวิต

ทุกท่านคิดว่าชีวิตทุกวันนี้สิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตของเราคืออะไรครับ การที่เราต้องอยู่ในสังคมที่วุ่นวาย ต้องขวนขวายให้ได้มาซึ่งวัตถุ จากเดิมที่การเป็นพนักงานออฟฟิศเป็นเรื่องที่น่าเบื่อก็พากันลาออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัว จนมาถึง ณ ตอนนี้ประสบภาวะขาดทุนกันจนเรียกได้ว่าอยากกลับไปทำงานออฟฟิศอย่างเดิม ส่วนงานออฟฟิศที่ว่ามีเงินเดือนมั่นคงมาถึงตอนนี้ต่างก็ร้อนๆหนาวๆเพราะไม่รู้ว่าจะโดนปลดเมื่อไหร่ ส่วนท่านที่รวยก็อาจเรียกได้ว่ารวยจนในบางครั้งเบื่อจนไม่รู้ว่าความหมายของชีวิตคืออะไร

การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันผมว่ายากแล้ว แต่จะทำอย่างไรหากเรามีต้นทุนชีวิตที่ต่ำกว่านั้น เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนแล้วจะทำอย่างไรกับอนาคตข้างหน้า จะทำอย่างไรหากเราเกิดมาภายใต้ร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตอยู่เราจะปรับทัศนคติให้มีชีวิตอยู่สู้ต่อไปได้ไหม จะทำอย่างไรหากแก่ตัวไปเราไม่มีคนเลี้ยงดูต้องทำมาหากินทั้งที่ร่างกายเดินต่อไปแทบไม่ไหว

ดังนั้นผมว่าสิ่งที่ยากและท้าทายที่สุดของมนุษย์ทุกวันนี้คือการอยู่ให้ถึงวันสุดท้ายของชีวิต

มนุษย์เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ครบอายุขัย

ขอใช้ทางลัดได้ไหม

หากพิจารณาความหมายของคำว่า วิญญาณ ตามพจนานุกรมไทย วิญญาณ หมายถึง สิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิต เมื่อตายจะออกจากกายล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่ ดังนั้น หากเราพิจารณาสมการของชีวิตแล้ว หากเราต้องการจะไปให้ถึงสมการสุดท้ายอาจมีผู้เข้าใจผิดว่า การตัดวิญญาณออกจากสมการ คือ การฆ่าตัวตาย นั่นหมายความว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ก่อให้เกิดความหมายอะไรต่อชีวิต นอกจากเกิดสิ่งที่ขัดแย้งกับหลักพระพุทธศาสนา

ก่อนอื่นเราต้องตระหนักถึงความจริง 2 อย่าง คือ

  1. วิญญาณในที่นี้ไม่ใช่วิญญาณตามความหมายในพจนานุกรม แต่วิญญาณที่เราต้องตัดออกจากสมการในที่นี้หมายถึงอารมณ์และความรู้สึก
  2. ผู้ที่เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธเราได้เรียนรู้แล้วว่าการฆ่าตัวตายนั้นมีผลเป็นบาป และไม่ได้ส่งผลให้เราหลุดพ้นอะไรไปจากบ่วงกรรม รังแต่จะทำให้เรายังคงต้องเวียนว่ายหมุนวนต่อไปโดยไม่มีร่างกายเพราะยังอยู่ไม่ครบตามอายุขัย

หากเทียบแล้วก็คงเปรียบเสมือนการเรียนรู้ตามระบบการศึกษาในยุคปัจจุบัน หากเราเปรียบชีวิตของเราคือการเรียนรู้ แล้วเราฆ่าตัวตายไปก่อนนั่นคงไม่ต่างอะไรจากการยื่นใบลาออกกลางคันก่อนที่เราจะเรียนจบมหาวิทยาลัยชีวิต ซึ่งเราทุกคนต่างก็รู้ว่านั่นจะส่งผลให้เราตกงานและมีชีวิตที่ลำบาก เคว้งคว้าง ปราศจากสิ่งที่มีคุณภาพมาหล่อเลี้ยงชีวิต เหมือนกับที่หลักศาสนาพุทธสอนว่า ผีหรือวิญญาณ ยังคงต้องอยู่ต่อให้ครบตามอายุขัยและวิญญาณทำบุญไม่ได้ต้องอาศัยคนเป็นอุทิศบุญกุศลไปให้เท่านั้น

ดังนั้นการฆ่าตัวตายหมายถึงคุณได้เลือกที่จะเดินก้าวถอยหลังไปจากความเป็นมนุษย์ ย้อนไปเดินใหม่ในเส้นทางที่คุณเคยเดินผ่านมาแล้ว ย้อนหลังไปให้จุดหมายสุดท้ายของชีวิตอยู่ไกลจากเดิม

สิ่งสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะไปถึงจุดหมายหรือไม่เมื่อไหร่
แต่อยู่ที่ว่าคุณสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆในระหว่างการเดินทางได้ดีแค่ไหน

Copyright © 2018. All rights reserved.