029 อินฟินิตี้ นิพพาน

จิตแห่งพุทธะกลับไปทำไม

สมมุติโลกของเรากับพระนิพพาน ถูกกั้นไว้ด้วยประตูเล็กๆบานหนึ่งซึ่งไม่ว่าอย่างไร เจ้าของประตู ก็ไม่ให้เปิดทิ้งไว้แต่ก็ไม่ใจร้ายถึงขนาดปิดตาย สิ่งที่พระโคตมพุทธเจ้าทำคือทิ้งกุญแจไว้หลายๆดอกแล้ว ให้เรา ดู(ที่)กลอน แล้ว พิจารณา ว่าประตูนี้เราจะเลือกกุญแจดอกไหนไข ซึ่ง ณ ตอน ตรัสรู้ เจ้าของประตูก็ไม่อนุญาติให้ทิ้งกุญแจดอกที่ไขได้ไว้ดอกเดียว

สิ่งที่พระโคตมพุทธเจ้าทำได้ก็คือต้องทิ้งกุญแจไว้หลายๆดอกเพื่อให้หลายๆท่านช่วยกันไขประตูนั้น ลำพังเราผู้เป็นมนุษย์ปถุชนมีแค่ 2 มือลำพังมือของตัวเองคงไม่สามารถหยิบกุญแจทั้ง ๘๔,๐๐๐ ดอกมาไขได้เพียงในชั่วชีวิตเดียว จึงเป็นสาเหตุให้บุคคลในวงที่ ๒ ต้องแตกตัวกันออกมาเพื่อช่วยกันไข กร ที่พวกท่าน ดู อยู่นี้

ซึ่งในการที่จะไขกลอนที่ล็อคอยู่เพื่อเปิดประตูที่ปิดตาย ให้เปิดออกได้อย่างถาวร จำเป็นต้องศึกษาถึง ความคิด ของบุคคลหลายประเภท หลายยุค หลายสมัย เพื่อจะเข้าใจถึง กระบวนการคิด ว่าเหตุใดในเมื่อรู้ว่าสิ่งไหนดีไม่ดีแล้วยังเลือกทำสิ่งไม่ดี

จึงเป็นสาเหตุที่บุคคลในวงที่ ๑ (พระโคตมพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้า) และวงที่ ๒ (พระอรหันต์) ต้องแตกตัวออกมาอย่างตั้งใจเพื่อจะได้ศึกษา กระบวนการคิด นี้ และกลับไป ณ ดินแดนที่ยังคงอนันตบริสุทธิ์อยู่เพราะต้องการมองดูอย่างผู้ที่อยู่วงนอกเพื่อจะได้เข้าใจว่าในการแตกตัวครั้งต่อๆมา ผู้ที่แตกตัวออกมาจะต้องกระทำสิ่งใด

ซึ่งในการแตกตัวของบุคคลในวงที่ ๑ และวงที่ ๒ ก็ต้องสูญเสียความเป็นอนันตบริสุทธิ์ของตนไป จึงต้องเป็นผู้ที่รู้หลักของการให้ จะได้ลงมาเพื่อเรียนรู้ว่าบุคคลด้านล่าง เหตุใดทำดีแต่ทำดีไม่สุดมักหยุดก่อนที่จะหลุดพ้น

บุคคลที่แตกตัวจากวงที่ ๑ และวงที่ ๒ ลงมาต่างต้องยอมรับกฏเกณฑ์ข้อหนึ่ง คือต้องเรียนรู้และปฏิบัติเพื่อที่จะกลับไปเป็นวงในเอง ไม่ได้รับอภิสิทธิ์ใดๆ

ในการที่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ แยกย้ายกันลงมานั้นไม่ได้หมายความว่าพวกท่านจะมา จุติ หรือ จุดติด ในภพของมนุษย์แล้วท่านจะกลับไป พระนิพพาน เลย ท่านยังมีหน้าที่ต้องทำในอีกหลายภพเพื่อ Push หรือ ผลักดัน สิ่งมีชีวิตให้เลื่อนกลับขึ้นไปอีกหลายภพหลายภูมิ จึงเป็นสาเหตุให้พระพุทธศาสนาในภัทรกัปของเราต้องอยู่อีก ๕,๐๐๐ ปี กว่าที่พระศรีอริยเมตรไตรยจะมารับช่วงต่อ

นั่นหมายความว่าหลังจากจิตแห่งพุทธะของพระโคตมพุทธเจ้าได้เข้านิพพานไป ได้เกิดหลายดวงจิตที่เข้านิพพานตาม ซึ่งดวงจิตเหล่านั้นหรือหากจะเรียกให้ถูกต้องคือเจ้าของดวงจิตเหล่านั้น ยังไม่หยุด พวกท่านยังตั้งใจที่จะแตกตัวลงมาเพื่อให้คนรุ่นต่อๆไปได้เข้านิพพานกัน จากรุ่นสู่รุ่น จากภพสู่ภพ เลื่อนขึ้นต่อเนื่องหมุนเวียนกันไปอย่างไม่จบสิ้นเกิดเป็น อินฟินิตี้นิพพาน

ดังนั้นถ้าให้ผมจินตนาการว่าสำหรับเหล่าพุทธะแล้ว นิพพาน คืออะไร เหล่าพุทธะ คงตอบพวกเราว่า

นิพพาน คือ การให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

 

พระนิพพานเปรียบเสมือนต้นไม้ กำเนิดนิพพานคือออกซิเจน เดินทางมากับชั้นบรรยากาศ
พุทธะเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ กำเนิดนิพพานคือแสงสว่าง เดินทางมากับแสงอาทิตย์
ที่ไหนมีออกซิเจนที่นั่นมีนิพพาน ที่ไหนมีแสงสว่างที่นั่นมีดวงตาแห่งธรรม (ดวงตาของพุทธะ)
พุทธะไม่ได้เดินทางมากับแสง พุทธะเดินทางมากับความคิด ที่ไหนมีความคิดที่นั้นสามารถพบพระนิพพาน

 

Copyright © 2018. All rights reserved.