028 พลังงานจากยอดเขาพระสุเมรุ

ศาสดาถือว่าเป็นบรมครู

ข้อเท็จจริงที่พวกเราต่างก็รู้ตรงกันคือ พระพุทธศาสนา มีอายุยืนยาว ๕,๐๐๐ ปี, พระโคตมพุทธเจ้า คือ ศาสดา ซึ่งพวกเราถือว่า ศาสดา คือ บรมครู, จิตแห่งพุทธะ คือ จิตบริสุทธิ์ ที่สุดอย่างที่ไม่สามารถหาสิ่งใดเทียบได้ เรียกว่าเป็น จิตอนันตบริสุทธิ์

แล้วเหตุใดพวกเราถึงคิดกันว่า บรมครูผู้มีจิตอนันตบริสุทธิ์ จะไม่อยู่คอยดูแลให้พวกเราเรียนรู้จนครบอายุของหลักสูตรพุทธศาสน์ (พุทธศาสตร์) หรือครับ

พระโคตมพุทธเจ้า ที่เป็น บรมครู ขาดตกบกพร่องในสิ่งใดไปหรือครับ พวกเราเหล่าพุทธศาสนิกชนที่ถือเป็น ลูกศิษย์ ถึงคิดว่า บรมครู ของเราจะทอดทิ้งพวกเราไปโดยไม่มีวันกลับ ไม่มาคอยดูแลเราให้ก้าวเดินไปใน แต่ละก้าว ให้ทยอยเรียนรู้ให้ จบไปเป็นรุ่นๆ เหตุใดถึงคิดว่าบรมครูจะไม่อยู่เพื่อเฝ้าดูเราจน วันสุดท้าย ที่นักเรียนใน มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เรียนจบจนเป็น คนสุดท้าย

จิตแห่งพระโคตมพุทธเจ้าคอยเฝ้าดูเราอยู่เสมอ
อยู่ที่เราพร้อมเปิดใจรับมัน
สัจธรรมข้อนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

คนวงในผู้เป็นศูนย์กลางของจักรวาล

จำได้หรือไม่ครับว่า จิตแห่งพุทธะ มาแล้วก็ไป แต่ จิตแห่งสิทธัตถะ และจิตแห่งพระสมณะ ยังคงอยู่

อย่างไรก็ตาม จิตแห่งพุทธะ, จิตแห่งสิทธัตถะ และจิตแห่งพระสมณะ ก็ถือเป็น จิตแห่งพระโคตมพุทธเจ้า เหตุที่หลังจากพระโคตมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วต้องแยกจิตออกเป็น ๓ ดวง ก็เพื่อให้เกิดผลตรงตามที่ พุทธะ ได้กำหนดไว้

ย้อนไปถึง บทความการมาของทอมผู้เป็นมนุษย์ลำดับที่ 3 จำได้ไหมครับ ที่ทอมบอกว่า ธรรมชาติของตัวทอม จะมีเวลาหนึ่งที่พลังงานชีวิตบริสุทธิ์จะต้องเกิดประกายแตกตัวออกแล้วแผ่กระจายไปเป็นประจุเล็ก ๆ

หากเปรียบไป ทอม เปรียบเสมือนสิ่งมีชีวิตลำดับที่ ๓ ของ วงใน สิ่งมีชีวิตในชั้นนี้จะไม่สามารถควบคุมการแตกตัวของตัวเองออกได้ จึงเป็นความรับผิดชอบที่เกี่ยวเนื่องกันที่สิ่งมีชีวิต วงในกว่า จะต้องออกมารับผิดชอบต่อการแตกตัวของ ทอม

ทอมอ้างว่าเขาคือ พลังงานชีวิตบริสุทธิ์ พลังงานที่มีคุณค่า อนันต์ ทอมและเพื่อนๆที่อยู่ในสามวงนี้หรือเปล่าที่อยู่ที่เขาพระสุเมรุ ที่เป็น ศูนย์กลางของจักรวาลนี้

เรื่องราวเหล่านี้คงเป็นเพียงจินตนาการ เพราะเราต่างรู้กันแล้วว่า มันไม่จริงเพราะวิทยาศาสตร์ค้นพบแล้วว่า ดวงอาทิตย์ เป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี้และเป็นแหล่งพลังงานสำคัญที่สุดสำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้

มันไม่จริงหรือมันยังไม่จริง

เรารู้ว่ามนุษย์เราทุกคนต่างต้องพึ่งพาพลังงานจากแสงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์ให้กำเนิดแสงเพื่อให้พืชทำการสังเคราะห์แสงเกิดเป็นออกซิเจนให้แก่เรา แล้ว ชีวิต ของมนุษย์เราต้องการแค่นี้หรือ ต้องการพืชไว้เป็นอาหาร ต้องการออกซิเจนจากพืชไว้หายใจ แล้วอะไรล่ะที่ทำให้เราต่างจากสัตว์ เพราะเรามีชีวิตที่ต่างจากสัตว์ไม่ใช่หรือ ชีวิตเราจึงต้องเรียนรู้ทั้ง ศาสตร์ และ ศาสน์

ศาสตร์ บ่งบอกเราว่า

พืชจะดูดกลืนพลังงานแสงจากดวงอาทิตย์มาใช้เพื่อเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นอาหารของพืช และมีผลพลอยได้คือ ออกซิเจน ออกมา ปฏิกิริยานี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราโดยตรง เพราะนี่คือกระบวนการผลิตอาหารที่สำคัญของโลก อีกทั้งยังเป็นการเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นก๊าซออกซิเจนที่เราสามารถใช้หายใจด้วย

ส่วนเนื้อหาต่อจากนี้เป็นแค่จินตนาการครับ

พระอริยสงฆ์จะซึมซับพลังจิตบริสุทธิ์จากพระนิพพานมาใช้ เพื่อเปลี่ยนกิเลสและบาปของมนุษย์ให้เป็นอาหารของมนุษย์ (เงินหรือศรัทธา) และมีผลพลอยได้คือ ปัญญา ปฏิกิริยานี้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราโดยตรง เพราะนี่คือกระบวนการผลิตอาหาร (เงินหรือศรัทธา) ที่สำคัญของโลก อีกทั้งยังเป็นการเปลี่ยนกิเลสให้เป็นออกซิเจนของชาวพุทธ (นิพพาน) ที่เราสามารถใช้หล่อเลี้ยงชีวิตด้วย

เพียงแต่สิ่งที่ต่างกันคือ พืช จัดเป็นอาหารบริสุทธิ์ พระอริยสงฆ์บริโภคครับ แต่เงินไม่บริสุทธิ์และศรัทธาที่ไม่บริสุทธิ์ พระอริยสงฆ์ไม่บริโภคครับ

อย่างไรก็ตามมันคงเป็นเพียงความคิดในจินตนาการ เพราะหากยอดเขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี้จริง มันคงเป็นที่รวบรวมจิตของผู้ที่เข้านิพพาน แล้วจิตของผู้ที่เข้านิพพานที่เปรียบเสมือนเลขศูนย์ที่หยุดนิ่งมันจะก่อกำเนิดพลังงานอนันตบริสุทธิ์ที่หล่อเลี้ยงทั้งจักรวาลนี้ไปได้อย่างไร ในเมื่อมันไม่เคลื่อนที่ เราต้องพิสูจน์กันต่อว่าไปว่าพลังงานจากศูนย์กลางที่ หยุดนิ่ง จะมีค่าอนันต์แค่ไหน แต่อย่างไรก็ตามจากอดีตที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้แล้วว่า

พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนที่เป็น พลังงานจน

Copyright © 2018. All rights reserved.