026 นิพพาน คืออะไร ในความหมายของ โลกใบนี้

ตลอดชีวิตที่ผ่านมาของพวกเราชาวพุทธ สิ่งที่อยู่คู่กับเรามาตลอด คือ นิพพาน

ตลอดชีวิตที่ผ่านมาพวกเราทั้งหมดต่างถกเถียงกันว่า แท้จริงแล้วมันคืออะไรกันแน่ เหตุใดพระโคตมพุทธเจ้าจึงบอกว่ามันคือจุดหมายสูงสุดของการหลุดพ้น มันคือจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา คำสอนของพระโคตมพุทธเจ้าอ้างอิงถึงปลายทางซึ่งก็คือ นิพพาน มาโดยตลอด จนผู้คนต่างตั้งข้อสงสัยกันว่า นิพพาน มันคือการหลุดพ้นด้วยการดับไปจริงๆหรือ บ้างก็อ้างไปถึงว่านิพพานคือดินแดนอีกดินแดนหนึ่งที่เรียกว่าเมืองแก้ว ดั่งที่ผู้คนโบราณท่านได้เล่าขานมาต่อๆกัน

แต่เหตุใดคำสอนหรือการตีความของพระอัจฉริยะสงฆ์หลายๆท่านถึงได้สอนว่าเราสามารถสัมผัสถึงนิพพานได้เสมอ เพียงแค่เราพบความสุขปลดเปลื้องความทุกข์ไปในตลอดเวลาของการปฏิบัติธรรม และในอีกมุมหนึ่ง นิพพาน ซึ่งถือเป็นของบริสุทธิ์ ก็กลับย้อนมาทำร้ายเราหากเรานำมันไปใช้ นำมันไปแสวงหาผล ในทางที่ผิดไป

ดังนั้นจะผิดไหม หากเราเปรียบนิพพานกับสิ่งหนึ่งบนโลกใบนี้ สิ่งหนึ่งที่ไหลเวียนอยู่รอบๆตัวเราตลอด สิ่งหนึ่งที่มีความบริสุทธิ์แตกต่างกันและลดน้อยลงไปเรื่อยๆในทุกๆวัน สิ่งที่เราสามารถสูดดมเพื่อให้เกิดความสดชื่นกับชีวิตได้อย่างเต็มปอดหากมันบริสุทธิ์พอ และหากมันบริสุทธิ์มากเกินไปมันก็สามารถย้อนกลับมาทำร้ายเราได้เหมือนกัน สิ่งหนึ่งที่พวกเราดั้นด้นออกเดินทางไป ณ สถานที่ ที่มันยัง บริสุทธิ์ อยู่เพื่อขอให้ได้มีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่จะได้สัมผัสและสูดดมมัน

จะผิดไหมหากผมเปรียบเทียบ นิพพาน ที่เป็นสิ่งที่พวกเราชาวพุทธไม่สามารถที่จะหยุดนึกถึงมันได้แม้เพียงเสี้ยวขณะ จะผิดไหมหากผมจะบอกว่า

นิพพาน คือ ออกซิเจนของชาวพุทธ

เราได้รู้กันแล้วว่า ต้นไม้ ให้กำเนิด ออกซิเจน

มาถึงตรงนี้แล้วมีท่านใดรู้สึกอย่างผมบ้างหรือไม่ครับว่า

อยากออกตามหา ผู้ให้กำเนิด ออกซิเจนของชาวพุทธ

 

Copyright © 2018. All rights reserved.