025 นิพพานในอีกแง่มุม

นิพพานคืออะไรในอีกแง่มุม

จากที่ได้เคยกล่าวถึง นิพพานที่แท้จริง ในบท ทอมและบุคคลวงในมาช่วยให้ไปถึงจุดนิพพาน ไปแล้วนั้น เรามีนิพพานในอีกแง่มุมมาเสนอ เพราะถ้าเราจะพูดว่าผู้ที่เข้าสู่นิิพพานแล้วจะไม่มีการเกิดอีก นั้นอาจจะถูกแต่ถูกเพียงแค่ครึ่งเดียว

จากรูปด้านซ้ายดั่งที่ได้เคยอธิบายไปแล้วว่า โลกนิพพาน คือโลกที่อยู่ด้านบน ส่วน สังสารวัฏ ที่พระโคตมพุทธเจ้าสอนนั้นคือโลกด้านล่าง ซึ่งโลกมนุษย์เป็นเพียงมิติหนึ่งของสังสารวัฏนี้ หากเปรียบแล้วโลกใบนี้ (สังสารวัฏนี้) เปรียบเสมือนกับตึกชั้นล่างที่ผู้สร้าง สร้างตึกเสร็จแล้วดันทุบบันไดทิ้ง

เราอาจไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวในจักรวาล แต่เราถูกโดดเดี่ยวจากจักรวาล

ส่วนที่สงสัยกันว่าพระพุทธเจ้า พระสาวก พระอริยสงฆ์ ทุกพระองค์ที่เข้านิพพานไปแล้วสามารถกลับมาที่โลกด้านล่างได้ไหม ก่อนอื่นผมขอหยิบยกคำนายที่ท่าน นักอภิญญาใหญ่ ได้เคยทำนายไว้ คำทำนายนี้มีชื่อเต็มๆว่า ถอดคำทำนายของนักอภิญญาใหญ่ ศิษย์หลวงปู่ปาน หลวงปู่ฤๅษีลิงดำ เรื่อง บรรยากาศชาวโลกก่อนเข้าสู่ยุคศิวิไลซ์ คำทำนายนี้มีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจและผมขอหยิบยกมาให้พวกท่านพิจารณาคือ

๑๒) พระสาวกของพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย พระพุทธเจ้าทั้งหลาย และพระพุทธเจ้าองค์ปฐมจะเสด็จมาเป็นประธานในพิธีต่างๆ ณ บริเวณสำคัญแห่งใหม่ของโลกก่อนยุคสุดท้าย

ในส่วนนี้ผมขออนุญาติสรุปให้รู้จักนิพพานในอีกแง่มุมหนึ่งครับ

นิพพานเปรียบเสมือนกองไฟที่ดับสนิทแล้ว
ซึ่งผู้ก่อกองไฟนั้น จะไม่ก่อกองไฟขึ้นใหม่
แต่สามารถจุดกองไฟเดิมให้ติดขึ้นมาได้
เพราะเป็นสิทธิส่วนตัวของท่านผู้นั้น

ผู้ที่เข้าถึงนิพพานจะไม่มีการจุติ (เกิด) แต่สามารถจุดติด (ตื่น)

ว่าก็ว่าเถอะครับหากพระพุทธเจ้าทั้งหมดที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานแล้ว เปรียบเสมือนกองไฟที่ดับสนิท เมื่อเวลาผ่านไป จนวันหนึ่ง กองไฟนี้อาจจำเป็นต้องกลับมาจุดติดเพื่อให้ไออุ่นกับอะไรบางอย่างที่โดนทอดทิ้ง มีใครบนโลกใบนี้ที่เก่งพอจะไปสั่งห้ามคณะพระพุทธองค์หรือครับ

Copyright © 2018. All rights reserved.