023 พระพุทธเจ้าเป็นใคร ถึงอยู่นอกเงื่อนไขของกฏแห่งกรรม

พวกเราทุกท่านต่างรู้กันว่าไม่ว่าผู้ใดต่างก็หนีกฏแห่งกรรมไปไม่พ้น ทุกคนต้องได้รับผลจากการกระทำทุกคน แล้วเจ้าชายสิทธัตถะเป็นใครล่ะเหตุใดในชาติหนึ่งท่านซึ่งเคยยกบุตรและภรรยาไปให้ผู้อื่น ทำให้บุตรและภรรยาต้องทนทุกข์เพราะต้องการบำเพ็ญทานบารมี เหตุนี้ใช่ขายลูกกินหรือไม่ จนมาในชาติที่ท่านตรัสรู้เป็นพระโคตมพุทธเจ้าก็ยังทอดทิ้งพระบิดา ท่านใช่คนอกตัญญูหรือไม่ แถมยังทอดทิ้งภรรยาและบุตรที่พึ่งลืมตาดูโลก ท่านใช่คนขาดความรับผิดชอบหรือไม่ เจ้าชายสิทธัตถะเป็นใครมีสิทธิพิเศษขนาดไหนถึงได้ไม่ต้องรับผลของการกระทำนั้น

ผู้พิพากษาแห่งศาลของกฏแห่งกรรม

ผมขออนุญาติยกตัวอย่างว่าโลกนี้มีศาลของกฏแห่งกรรมอยู่นะครับ โดยมนุษย์ทุกท่านที่ก่อกรรมไว้จะต้องไปฟังคำพิพากษาเพื่อรับผลของกรรมที่ตนก่อไว้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือไม่ดี ท่านลองจินตนาการว่า เปาบุ้นจิ้น คือ ผู้พิพากษาของศาลกฏแห่งกรรมนี้ ถ้าเจ้าชายสิทธัตถะ (พระโคตมพุทธเจ้า) ไปขึ้นศาลนี้ท่านว่า พระโคตมพุทธเจ้าต้องรับโทษหรือไม่ครับ หรือแม้กระทั่งตัวเปาบุ้นจิ้นเองถ้าต้องขึ้นศาลนี้เปาบุ้นจิ้นจะลงโทษตัวเองหรือไม่ครับ

แล้วใครล่ะครับที่สอนให้เรารักและเคารพใน กฏแห่งกรรม ไม่ใช่ พระโคตมพุทธเจ้า หรือครับ ดังนั้นหากเทียบความเหมาะสมที่สุด พระโคตมพุทธเจ้า ควรจะนั่งบัลลังก์ผู้พิพากษานี้ แล้วการที่พวกท่านต่างหาเหตุผลสนับสนุนกันว่าการกระทำของเจ้าชายสิทธัตถะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เป็นสิ่งที่ฝ่ายที่ถูกกระทำได้ให้คำสาบานว่าจะยอมให้โดนกระทำร่วมกันมา แบบนี้ฟังขึ้นหรือครับ

การกระทำแบบนี้ไม่เท่ากับท่านกำลังดูถูก พระโคตมพุทธเจ้า ว่าท่านคือผู้ที่ไม่มีความยุติธรรมเลย เพราะเมื่อตัวเองทำผิดกฏแห่งกรรมกลับไม่ต้องรับผลของกรรมหรือครับ

มองทีละมุม

ในตอนนี้ผมขออนุญาติแยกพระโคตมพุทธเจ้าหลังจากปรินิพพานแล้วออกเป็น 3 ส่วนเหมือนเดิมนะครับ

ตามที่เราเข้าใจกันว่าพระโคตมพุทธเจ้าท่านทรงปรินิพพานไปและจะไม่กลับมาเกิดใหม่อีกเป็นการดับสิ้นไปอย่างสมบูรณ์นั่นก็ถูกต้องครับเพราะไม่ว่าอย่างไรเปลือกที่เรียกว่า พระโคตมพุทธเจ้า ก็มีแค่หนึ่งจะมีใครมาเกิดอีกก็คงไม่ใช่ พระโคตมพุทธเจ้า 2

ถ้าลองมองให้ลึกลงไปน่าเสียดายหรือไม่ครับที่ จิตบริสุทธิ์ ของพระพุทธเจ้าซึ่งถือเป็น พลังงานบริสุทธิ์ ที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลนี้ จะต้องสูญสลายไปเพียงเพราะมันไม่เหลือร่างกายไว้ห่อหุ้ม เปรียบง่ายๆเหมือนไข่ที่เปลือกมันแตก แต่ก็ไม่ได้หมายว่าไข่ขาวกับไข่แดงมันจะใส่ไว้ในภาชนะอื่นไม่ได้นี่ครับ

ดังนั้นเมื่อร่างกายของพระโคตมพุทธเจ้าดับไป ผมสันนิษฐานว่าพลังงานทั้งหมดยังต้องไหลเวียนแยกย้ายไปตาม กรรม (ความยึดมั่น)ที่ตนได้ก่อไว้ครับ

  1. จิตแห่งพุทธะ ส่วนนี้จะไปนิพพานตรงตามความเข้าใจของพวกเราครับว่าจิตดวงนี้จะไม่มีการเกิดอีก
  2. จิตแห่งสิทธัตถะ พุทธะไม่เคยทำสิ่งใดที่ไม่บริสุทธิ์ หากจะก่อกรรมใดเพื่อสิ่งใด ผลสุดท้ายที่จะได้รับมาต้องมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ บริสุทธิ์คือบริสุทธิ์ ไม่มีมากน้อย ดำคือดำ ขาวคือขาว ไม่มีเทา ดังนั้นทุกผลกรรม ทุกการเบียดเบียนผู้อื่น ที่เจ้าชายสิทธัตถะได้ก่อไว้ไม่ว่าจะในชาติใด ถึงแม้จะเป็นไปในเส้นทางของการกำเนิดพระโคตมพุทธเจ้า เจ้าชายสิทธัตถะ ยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดบนโลกเพื่อ ชดใช้กรรมให้หมดสิ้น
  3. จิตแห่งพระสมณะ จิตบริสุทธิ์ที่ได้เกิดมาตลอดช่วงเวลาที่ เจ้าชายสิทธัตถะ ออกผนวช ถือเป็นจิตที่มีรากเหง้ามาจากความไม่บริสุทธิ์ ดังนั้นถึงแม้ดวงจิตนี้จะบริสุทธิ์แต่ก็ทำได้แค่คำว่าใกล้เคียง จึงยังคงต้องอยู่คู่กับ เจ้าชายสิทธัตถะ เพื่อปกป้อง พระพุทธศาสนา ให้อยู่คู่โลกใบนี้ต่อไป ตามผล กรรมดี ที่ตนได้ก่อไว้

จิตแห่งพุทธะ ได้จากไปโดยไม่มีวันกลับมาเกิดใหม่อีกแล้ว ส่วน จิตแห่งสิทธัตถะ และ จิตแห่งพระสมณะ ยังคงไหลเวียนอยู่ตามความยึดมั่นของตนครับ

จิตของพระอรหันต์เปรียบเสมือนกองไฟที่พร้อมจะให้ไออุ่น อยู่ที่สัมผัสของคุณ พร้อมที่จะมองเห็นไหม

Copyright © 2018. All rights reserved.