021 พระพุทธเจ้าผู้รอบรู้ Google สู่ธรรมชาติ

อย่างที่ได้บอกไว้ว่าข้อมูลการเรียนรู้ที่ได้มาจากผู้คนทุกคนทุกยุคทุกสมัยจนกำเนิดเป็นการตรัสรู้ของพระโคตมพุทธเจ้า 1 พระองค์นั้นเป็นอาจจะไม่ได้มาจากความสามารถของบุคคลท่านเดียว เพราะจิตทุกดวงล้วนเป็นส่วนประกอบหนึ่งของพระโคตมพุทธเจ้า

นั่นหมายความว่าพวกเราหรือดวงจิตทุกดวงคือ 1 ในทีมงาน ทีมงานที่ลงมาทำการรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพื่อเก็บประสบการณ์จริง ในกระบวนการเรียนรู้ กฏธรรมชาติ กฏแห่งกรรม หลักของเหตุและผล เพื่อได้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้กับผู้ที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าที่ลงมาภาคสนาม (พระอริยสงฆ์) จนเมื่อพวกท่าน กลับขึ้นไป จะได้ส่งข้อมูลนี้ให้ผู้ที่มีหน้าที่สรุปข้อมูล (พระสาวก) เพื่อให้กลุ่มบุคคลวงใน (พระพุทธเจ้า) ได้ประมวลผล จนสรุปรวบรวมข้อมูลอันมหาศาลนี้ไว้ใน Server ธรรมชาติ

Crawling ธรรมชาติ

หากกล่าวถึงจากข้อมูลเดิมในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ใช้เวลาในการตรัสรู้ทั้งสิ้น ๑๐๑๔๐ ปี + ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ปี นั่นอาจจะหมายถึงว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นั้นใช้เวลารวบรวมข้อมูลถึง ๑๐๑๔๐ ปี + ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ปี ข้อมูลที่ได้มาจะมหาศาลเพียงใดคงมากมายเหนือจินตนาการ สิ่งมีชีวิตใดที่จะมี สมอง ที่มีวิิวัฒนาการมากถึงขนาดจะจุข้อมูลเหล่านั้นจนสามารถกล่าวได้ว่าเป็น ผู้รู้แจ้ง ในข้อมูลเหล่านั้นได้

ประเด็นนี้ผมขอเปลี่ยนหน่วย ปี ใหม่เพื่ออาจจะทำให้พวกเราเห็นภาพชัดเจนขึ้นครับ ๑๐๑๔๐ ปี + ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ปี เปลี่ยนเป็น ๑๐๑๔๐ kB + ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ kB เพื่อนๆพอจะนึกออกไหมครับว่าอะไรในปัจจุบันทำให้เราเข้าถึงข้อมูลต่างๆของทั้งโลกนี้ได้เพียงชั่วเวลาลัดนิ้วมือ ทั้งๆที่สิ่งๆนั้น ไม่ใช่เจ้าของข้อมูลๆนั้นเลย ใช่ครับผู้คนยุคปัจจุบันเรียกสิ่งนั้นว่า Google

สมองของพระโคตมพุทธเจ้าเปรียบเสมือน Google ครับ พระองค์ไม่ต้องจำข้อมูลที่ รู้แจ้ง ทั้งหมดไว้ในสมอง สิ่งที่พระองค์ทำ คือ พระองค์มีสิทธิในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล โดยสมองของพระองค์ในขณะที่พระองค์ฝึกสมาธิ จะทำการ Crawling (ไต่ไปในเครือข่ายข้อมูล) แล้วนำข้อมูลทั้งหมดมา Indexing (จัดทำดัชนีเพื่อสืบค้น) เพื่อทำการ Ranking (เลือกข้อมูลที่ดีที่สุดมาใช้ตามสถานการณ์ที่แตกต่างกันไป) นั่นจึงทำให้พระองค์สามารถเป็นผู้รู้แจ้งในทุกเรื่อง ตอบคำถามได้ทุกคำถาม เพราะจิตของพระองค์บริสุทธิ์พอที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดหลักทั้งหมดของธรรมชาติ เนื่องจากพระองค์ได้ละแล้วซึ่งความเป็นตัวตน จึงทำให้พระองค์ไม่นำข้อมูลทั้งหมดที่รู้ไปผสมกับประสบการณ์ที่ได้รับมาในตอนก่อนตรัสรู้

แล้วแหล่งข้อมูลใดล่ะที่สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดที่มากมายเหลือคณานับที่เกิดจากผู้คนทุกคน ดวงจิตทุกดวงจิตใช้เวลาเรียนรู้ร่วมกันมาถึง ๑๐๑๔๐ ปี + ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ปีไว้ได้ เราจะขออธิบายให้ท่านได้รับฟังเพื่อจะได้รู้จักกับ Server ธรรมชาติ ต่อไปในอนาคตครับ

อดีตที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้แล้วว่า พระพุทธศาสนา คือ ธรรมชาติ
ถึงเวลาหรือยังที่อนาคตข้างหน้า
เราจะประกาศให้โลกรู้ว่า พระพุทธศาสนา คือ วิทยาศาสตร์ล้ำยุค

Copyright © 2018. All rights reserved.