008 ทำไมทอมถึงมีสมการชีวิต = ความคิด + จิต + วิญญาณ

เพื่อนๆคงได้รู้จักทอมจากตอน การมาของทอมผู้เป็นสิ่งมีชีวิตลำดับที่ 3 กันไปแล้วนะครับ จำกันได้ไหมครับว่า

ชีวิตบริสุทธิ์ของทอมประกอบด้วย 3 อย่าง คือ ความคิด จิต และ วิญญาณ

แล้วที่บุรุษผู้นี้บอกล่ะว่าสมการสุดท้ายของชีวิต = ความคิด + จิตบริสุทธิ์ แล้วทอมผู้ที่มีวิญญาณเพิ่มเข้ามาในสมการด้วยล่ะ เป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการขั้นไหนทำไมถึงมีวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เขาได้บอกเล่าให้ฟังดังนี้ครับ

รากฐานของสมการชีวิต

ต้องย้อนไปที่รากฐานของสมการชีวิตว่าแท้ที่จริงนั้นชีวิตเกิดมาจากอะไร สำหรับพวกเรานั้นชีวิตเกิดมาจากความคิดที่มีพลังงาน

ชีวิต = ความคิด + พลังงาน

ดังนั้นจากสมการนี้และสมการชีวิตของทอมที่มีวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้อง สามารถบ่งบอกได้ว่า จิตและวิญญาณ (วิญญาณในที่นี้หมายถึงอารมณ์และความรู้สึก) เกี่ยวข้องกับสมการของชีวิตในรูปแบบของพลังงาน เมื่อใดที่ความคิดมีการเคลื่อนไหวจิตและวิญญาณ (อารมณ์และความรู้สึก) ก็จะมีการเคลื่อนไหวตาม ซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเราต้องใช้พลังงานในการหล่อเลี้ยงความคิดแล้วจะทำอย่างไรล่ะที่จะทำให้ความคิดทำอะไรเราไม่ได้

หลักง่ายๆก็เพียงแค่ ไม่ต้องให้พลังงานไปหล่อเลี้ยงมัน เมื่อเราเกิดความคิด เราเพียงแค่พัฒนาจิต ให้พิจารณาความคิด ไม่มายึดติดให้เกิดอารมณ์

ตัวรู้

สิ่งนี้หรือเปล่าที่พวกเราเรียกว่า ตัวรู้ เมื่อใดที่เราเกิด ตัวรู้ ให้เรา รู้ตัว ว่านั่นคือ ความคิด แล้วพัฒนาพลังของจิตให้บริสุทธิ์เพื่อทำลาย ตัวรู้ อีกตัวนั่นคือ อารมณ์และความรู้สึก ด้วยการปล่อยวางมัน แล้วใช้จิตที่บริสุทธิ์ พิจารณาความคิด แล้ว ความคิด นั้นก็จะกลายเป็น ความคิดบริสุทธิ์ เช่นกัน
นั่นจึงเป็นที่มาของสมการสุดท้ายของชีวิต คือ

0 = ความคิด + พลังงานบริสุทธิ์
0 = ความคิดบริสุทธิ์ + จิตบริสุทธิ์
0 = 0

ค่อยๆเรียน ตัวรู้ (ความคิด)
แล้วจึงปล่อยวาง ตัวรู้ (อารมณ์และความรู้สึก)
ไปจนวันหนึ่งเราอาจจะ รู้ ตัวรู้ (จิต)
จนได้พบ ตัวรู้ ที่แท้จริง (จิตใต้สำนึก)

Copyright © 2018. All rights reserved.