007 ทำอย่างไรให้ไปถึงสมการสุดท้ายของชีวิต

ปล่อยวางสิ่งที่ไม่ต้องการออกไป

หากนับเวลาย้อนหลังไปแค่ในไม่กี่สิบปีนี้ มนุษย์เรามีวิวัฒนาการต่างๆที่ล้ำหน้ามากขึ้นจนเรียกได้ว่าหากมองในแง่ของพัฒนาการทางความคิด เรามีพัฒนาการที่ล้ำหน้าไปกว่านำเวลาของทุกยุคทุกสมัยมารวมกัน จนแทบจะกล่าวได้ว่าการที่เราจะประสบพบกับความสุขในชีวิต ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร แต่กลับอยู่ที่เราจะเลือกทำอะไร สิ่งใดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรเลือกมาทำก่อนสิ่งอื่นใด

ดังนั้นการที่เราจะไปให้ถึงสมการสุดท้ายของชีวิต สมการแห่งความสมดุลย์ที่ด้านหนึ่งเป็นศูนย์อยู่ตลอดเวลา ก็คงเหมือนกับที่เค้าบอกกันว่า เราจะแกะสลักจากขอนไม้ให้เป็นรูปปั้นช่างได้อย่างไร วิธีง่ายๆก็แค่

แกะสิ่งที่ไม่ใช่ช้างออกไป

หยุดวิ่งตามความคิดแล้วชีวิตจะบริสุทธิ์

เราได้เรียนรู้กันแล้วว่าตลอดเวลา ชีวิตเราเกิดความเหนื่อยล้าเพราะมัวแต่วิ่งวุ่นตามความคิด อารมณ์และความรู้สึก จะดีกว่าไหมถ้าในยุคต่อไปเราหยุดให้ความสำคัญกับความคิด เลิกคิด เลิกอธิบาย เลิกจำแนกแยกแยะว่า ความคิด อารมณ์และความรู้สึกในแง่มุมต่างๆ เกิดจากอะไร เรียกว่าอะไร แก้อย่างไร เพราะไม่ว่าเราจะเรียนรู้มันไปเท่าไหร่ ทุกสิ่งเหล่านี้ล้วนแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา

จะดีกว่าไหมถ้าเราหันมาควบคุมตัวแปรเดียวในสมการที่เราสามารถควบคุมและฝึกฝนมันได้ คือ จิตของเรา

ทำน้อยให้ได้มาก

หลายๆท่านคงเคยได้ยินถึงหลักการ ทำน้อยให้ได้มาก (Power Of Less) กันมาแล้ว การที่เราจะไปให้ถึงสมการสุดท้ายของชีวิต อาจจะไม่ใช่การต้องทุ่มเทเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตไปกับการนั่งสมาธิหรือพัฒนาสติแบบวิปัสสนากรรมฐาน แท้จริงแล้วเราอาจจะเริ่มต้นด้วยการฝึกสร้างอุปนิสัยที่ง่ายๆ เช่น การรักษาศีล ๕

เริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการถือศีลบริสุทธิ์ให้ได้สักข้อหนึ่งในศีลทั้ง 5 ข้อ แต่สม่ำเสมอไปในทุกๆวัน เพื่อเติมพลังให้จิตเข้มแข็งขึ้นจากการประสบชัยชนะเล็กๆน้อยๆไปตลอดทาง ก้าวไปทีละก้าว แล้วชัยชนะเล็กๆน้อยๆจะรวมตัวกันก่อให้เกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ทำให้เราได้เข้าใกล้ความเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์ไปในทุกๆวัน แล้ววันใดวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ดินแดนของเราก็จะเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยผู้มีชีวิตที่บริสุทธิ์ในเร็ววัน 

พัฒนาการสูงสุดของชีวิต คือ พัฒนาจิตให้บริสุทธิ์
จิตบริสุทธิ์คืออะไร
จิตบริสุทธิ์ คือ จิตของแก้วน้ำหนึ่งใบ ที่ใส่น้ำทั้งมหาสมุทร และไม่หยุดที่จะเชื่อมต่อกัน

Copyright © 2018. All rights reserved.