006 0 = 0 จริงหรือ

0 = 0 จริงหรือ

เพื่อนๆคิดว่าทั้ง 3 สมการนี้ 0 = 0 จริงไหมครับ เมื่อผมได้เห็นสมการทั้ง 3 นี้จึงได้เกิดคำถามอีกว่าตกลงจริงๆแล้วสมการนี้คือสมการสุดท้ายของชีวิตจริงหรือในเมื่อสมการนี้ยังก่อให้เกิดคำถามอีกว่า 0 = 0 จริงไหม

บุรุษผู้ไม่รู้มาจากไหนจึงได้บอกเล่าให้ฟังดังนี้ครับ

เราต่างก็รู้ว่าเงิน 100 บาทมีค่าไม่เท่ากันเมื่อมันอยู่ในมือของคนรวยกับคนจน ความหมายของชีวิตก็เช่นกัน ทุกๆสิ่งบนโลกใบนี้ล้วนเกิดมาจากความคิด เป็นสิ่งที่มนุษย์กำหนดกันขึ้นมา บอกต่อๆกันมาว่ามันสำคัญ สิ่งของสิ่งหนึ่งที่สำคัญในสภาพแวดล้อมหนึ่งอาจหมดความสำคัญหากสภาพแวดล้อมต่างๆรอบข้างมันเปลี่ยนไป สิ่งของสิ่งหนึ่งที่มีคุณค่ากับคนคนหนึ่งอาจไม่มีความสำคัญกับคนอีกคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ที่ต่างกันไป

สิ่งที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้นมาและเราจะลืมมันไปไม่ได้เลย คือ มนุษย์ทุกคนต่างมี ตา หู แขน ขา 2 ข้าง แต่ทั้งๆที่ ตา หู แขน ขา นั้นมันเป็นของเราเอง แต่เรากลับกำหนดให้มันมีคุณสมบัติหรือประสิทธิภาพที่เท่ากันไม่ได้เลย แขนขวาผิวขาวกว่าแขนซ้าย มือขวาถนัดกว่ามือซ้าย

ยังไม่นับว่าทุกอย่างต่างก็มี 2 ด้าน มีขาวก็มีดำ มีต่ำก็มีสูง มีเหตุก็มีผล ด้วยเหตุที่สิ่งต่างๆมี 2 ด้านและแต่ละด้านก็แตกต่างกันนี้ไม่ใช่หรือ จึงเกิดผลให้เราต่างมีชีวิตที่เต็มไปด้วยคำถามมากมายอย่างเช่น ชุดคำถามทำไม และชีวิตทั้งชีวิตของเราก็แทบจะเรียกได้ว่าอยู่เพื่อค้นหาและพัฒนาคำตอบเพื่อจะได้มีชีวิตที่หมดคำถาม แล้วอะไรล่ะคือชีวิตที่หมดคำถาม


รูปนี้เพื่อนๆดูแล้ว เกิดคำถามอะไรไหมครับ

เมื่อไม่เกิด สมการ จึงเกิดความ สมดุลย์

บน โลกใบนี้ คงมีสถานที่แห่งหนึ่งที่ลบเครื่องหมายเท่ากับออก ตัดสมการทั้งสองด้านให้เหลือเพียงด้านเดียว เป็นที่ที่มนุษย์ทุกคนปราศจากการแก่งแย่งชิงดี เอารัดเอาเปรียบ อิจฉาริษยาแบ่งพรรคแบ่งพวกกัน เพราะมนุษย์ทุกคนในสถานที่แห่งนั้นต่างค้นพบความหมายของชีวิต ไปถึงจุดสูงสุดของชีวิต เข้าถึงสมการสุดท้ายของชีวิต คือสามารถหลอมรวม ความคิดและจิตที่บริสุทธิ์ ให้ควบรวมกันเป็นศูนย์ได้อย่างสมดุลย์ เพราะ

มนุษย์ทุกคนค้นพบคำตอบของทุกคำถามที่มนุษย์ต้องการรู้หมดแล้ว

เพื่อนๆล่ะครับ คิดว่าสถานที่แห่งนั้นอยู่ที่ไหนบน โลกใบนี้

 

ลืมตามอง อีกทีบางทีโลกนี้อาจไม่ได้กลมอย่างที่คิด

Copyright © 2018. All rights reserved.