001 คลื่นเสียงอาจใกล้เคียงกับคลื่นความคิด

การทำงานของคลื่นเสียง

มนุษย์เราได้ยินเสียงมาตั้งแต่เกิด แต่ก็ไม่รู้ว่ากระบวนการได้ยินเสียงนั้นทำงานอย่างไร จนมนุษย์ยุคต่อมาได้ค้นพบ คลื่นเสียง จนวิวัฒนาการมาเป็นเทคโนโลยีต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็น เครื่องอัดเสียง เครื่องขยายเสียง โทรศัพท์ คงจะไม่ผิด ถ้าย้อนหลังไปจากนี้สักหลักร้อยปี มีผู้หนึ่งในสมัยนั้นพูดว่า

  • อีกไม่นานทุกสิ่งที่พวกเราพูดจะถูกบันทึกไว้ได้
  • อีกไม่นานทุกสิ่งที่เราพูดจะส่งเสียงดังไปไกลๆได้
  • อีกไม่นานทุกสิ่งที่เราพูดจะโต้ตอบกับคนอีกซีกโลกได้

คงไม่ผิดที่คนผู้นั้นจะถูกคนยุคนั้นตราหน้าหาว่าบ้า

ก้าวต่อไปจากการค้นพบ กฏแห่งแรงดึงดูด

จนมาปัจจุบันเราได้ค้นพบ กฏแห่งแรงดึงดูด (Law of Attraction) ผมเชื่อว่าคงมีหลายๆท่านคิดเหมือนกันกับผมว่า นี่หรือเปล่าที่เป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบการทำงานของ คลื่นความคิด เหมือนที่มนุษย์ยุคหนึ่งได้เริ่มอธิบายการทำงานของเสียงจนค้นพบการมีอยู่ของคลื่นเสียงได้ จะเป็นไปได้หรือป่าวว่านี่จะเป็นจุดเริ่มให้ต่อไปเกิดเทคโนโลยีต่างๆ อีกมากมายจากจุดเริ่มต้นของการค้นพบ คลื่นความคิด นี้ เป็นไปได้ไหมว่าหลังจากที่เราได้คิดค้นเครื่องจับเท็จ หลังจากนี้อีกไม่รู้กี่ปี

  • เราจะสามารถบันทึกคลื่นความคิดว่าทุกสิ่งที่เรากระทำนั้นเราบริสุทธิ์ใจหรือไม่ ทุกสิ่งที่เรากระทำในวันนี้ ความบริสุทธิ์ใจของเราจะถูกบันทึกติดตัวเราไปตลอดกาล
  • เราจะสามารถขยายคลื่นความคิด ให้ทุกสิ่งที่เราคิดส่งผลขยายไปถึงคนรอบตัว ความคิดดีๆความรู้สึกดีๆที่เรามีจะได้ถูกส่งไปให้คนรอบข้าง และคนรอบข้างก็สะท้อนคลื่นความคิดดีๆความรู้สึกดีๆ กลับมา เสมือนระลอกคลื่นของหยดน้ำฝนที่กระทบกับผิวน้ำ จนทำให้สังคมของเรานี้น่าอยู่ขึ้น
  • เป็นไปได้ไหมที่ในเร็ววันนี้ คลื่นความคิด ของเราจะสามารถส่งไปไกลแสนไกล ถึงผู้คนกลุ่มหนึ่ง ผู้คนซึ่งเรารักและเคารพท่านอย่างสุดหัวใจ เพื่อที่จะขอร้องให้พวกท่านเหล่านั้นกลับมาหาพวกเรา  กลับมาเพื่อทำให้สังคมของพวกเราเป็นสังคมในอุดมคติอีกครั้ง เหมือนกับสังคมของพวกท่านเหล่านั้นในเมื่อนานมาแล้ว

ผมเชื่อว่าจากเรื่องของการค้นพบ คลื่นความคิด อาจมีบางท่านคิดเหมือนกันกับผมในแนวๆประมาณนี้

หากเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้กล่าวถึงเพียงมุมมองมุมมองนี้ มันคงไม่สำคัญอะไรที่จะให้ท่านสนใจอ่าน ดังนั้นในบทต่อไปผมอยากจะขอแนะนำให้ท่านรู้จักกับ ทอม มนุษย์ในห้วงอวกาศที่ผมหวังว่าการมีตัวตนของเขา กับข้อมูลที่เขาให้มานั้นมันเป็นความจริง

Copyright © 2018. All rights reserved.